Bezoek aan Huis

Elkaar kennen, elkaar helpen
De dienst Bezoek aan huis is een dienst van Welzijn Scheveningen waarbij aan bewoners van het stadsdeel gevraagd wordt onder-steuning te bieden aan buurtbewoners die hulp nodig hebben. Naast Bezoek aan Huis bieden wij nog andere diensten. Voor meer informatie zie www.welzijnscheveningen.nl

Voor wie is Bezoek aan Huis?
Bent u 70 jaar of ouder en heeft u af en toe behoeft aan gezelligheid? Woont u alleen en heeft u weinig contact met familie, vrienden of kennissen? Stelt u het op prijs wanneer er regelmatig iemand op bezoek komt? Dan is Bezoek aan Huis iets voor u.

Hoe werkt Bezoek aan huis?
Wanneer u zich heeft aangemeld wordt gekeken welke vrijwilliger bij u langs kan komen. Samen met de vrijwilliger bepaalt u wat jullie doen. Sommige ouderen hebben vooral behoefte aan een praatje, anderen doen graag samen een spelletje of vinden het prettig om naar buiten te gaan. Ook zijn er ouderen die niet meer zo goed zien en graag voorgelezen willen worden. Het kan allemaal. De ouderenadviseur komt eens per half jaar met de vrijwilliger mee om te horen hoe de bezoeken verlopen.

Kosten
Aan de dienst Bezoek aan Huis zijn geen kosten verbonden, behalve als de vrijwilliger op uw verzoek kosten voor u maakt.

Aanmelden of informatie opvragen
Voor nadere informatie of het aanmelden als deelnemer of vrijwilliger, kunt u bellen met een ouderenadviseur van Welzijn Scheveningen:
(070) 416 20 20. U kunt ook een e-mail sturen naar: sociaalwerk@welzijnscheveningen.nl.


Wilt u helpen?


Word vrijwilliger:

Doneer een product of bedrag:

Nieuws

Welzijn Scheveningen - Prins Mauritslaan 82 - 2582 LV Den Haag - (070) 416 20 20 - info@welzijnscheveningen.nl