Beleidsplan & ANBI

Welzijn Scheveningen is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting.

Daarnaast beschikt Welzijn Scheveningen al vele jaren over het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. Dit is een landelijk keurmerk dat wordt toegekend aan maatschappelijke organisaties  die het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd. Vrijwilligers weten dat ze binnen die organisaties  kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten.


Hierna volgt aanvullende informatie in het kader van de ANBI-status. Deze informatie is ook terug te lezen in het publicatieformulier voor ANBI's.

Naam:
Statutaire naam: Stichting Welzijn Scheveningen
Ook genoemd: Welzijn Scheveningen
KvK-nummer: 41157631
Fiscaal nummer/RSIN: 801726827

Contact- en adresgegevens:
Zie contactpagina.

Doelstellingen:
De doelstellingen van Welzijn Scheveningen zijn beschreven op deze website en te vinden met behulp van onderstaande links.
- motto
- organisatie

Hoofdlijnen beleidsplan:
De hoofdlijnen van het beleidsplan 2023 zijn opgenomen in het volgende document: Beleidsplan 2023

Inhoudelijk en financieel jaarverslag:
Zie jaarverslagen.

Raad van Bestuur:
de heer J.L. (Jan) van der Werf (Directeur/bestuurder)

Raad van Toezicht:
de heer M. (Mark) Capel (Voorzitter)
de heer R. (Richard) Grotendorst (Lid)
mevrouw D.E. (Daniëlle) Aldershoff (Lid)
mevrouw L.M.A. (Lonneke) Schijvens (Lid)
mevrouw V.J. (Vera) de Witte (Lid)

Beloningsstructuur:
Werknemers van Stichting Welzijn Scheveningen vallen onder de CAO Sociaal Werk. De functie van directeur/bestuurder wordt anders dan op grond van een dienstbetrekking vervuld. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de directeur/bestuurder vast.

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de 'Advieshonoreringsregeling voor Raden van Toezicht' van Sociaal Werk Nederland.

 

 


Wilt u helpen?


Word vrijwilliger:

Doneer een product of bedrag:

Nieuws

Welzijn Scheveningen - Prins Mauritslaan 82 - 2582 LV Den Haag - (070) 416 20 20 - info@welzijnscheveningen.nl