Schappelijk, de sociale winkel

Schappelijk is de sociale winkel voor cliënten van de Voedselbank Haaglanden Uitdeelpunt Scheveningen. Zij staat voor het bieden van een extra steuntje in de rug voor wie het financieel moeilijk heeft.


Aangepaste dienstverlening Schappelijk

De sociale winkel Schappelijk staat voor het bieden van houdbare producten voor circa 90 Scheveningse gezinnen die cliënt zijn van de Voedselbank. De winkel is voorlopig alleen geopend op afspraak. 

Onze schappen raken snel leeg, mede vanwege het niet doorgaan van de NLdoet-actie bij de supermarkten in maart jl. Donaties en levering van houdbare producten zijn dus zeer welkom. U kunt hiertoe contact opnemen met de Relatiemanager Schappelijk, Edith Nuss, via (070) 416 20 20 of edith.nuss@welzijnscheveningen.nl.

Meer informatie over Schappelijk

Wie onvoldoende inkomen heeft om in zijn basisbehoeften te voorzien, kan in Nederland een beroep doen op de Voedselbank. Daar krijgt men (tijdelijke) noodhulp, in de vorm van een wekelijks voedselpakket.

Schappelijk biedt een essentiële aanvulling op deze vorm van hulp: een buurtwinkel met een assortiment food- en non-food producten en een kledingbank. Voor de klanten is hiermee de mogelijkheid ontstaan om zelf te kiezen wat men ‘koopt’, met als neveneffect dat men ook leert om verantwoord om te gaan met een budget. Schappelijk ondersteunt momenteel circa 150 cliënten, waaronder circa 70 gezinnen.

Hoe werkt het
Klanten van de Voedselbank Haaglanden, Uitdeelpunt Scheveningen, kunnen bij Schappelijk kosteloos een pas met tegoed aanvragen. Met deze pas kunnen zij food- en non-food producten kopen in de winkel, als aanvulling op het wekelijkse voedselpakket.

Iedere maand wordt er een nieuw tegoed op de pas bijgeschreven. Daarnaast is er een kledingbank en kunnen klanten er tegen een kleine prijs een door de Fietskeet opgeknapte weesfiets kopen.

Er is een enthousiast team van vrijwilligers actief om de cliënten te helpen bij het winkelen. Zij bedienen de kassa en vullen de schappen aan.

Vraaggericht aanbod
De voorraad van de winkel wordt met name bepaald door inzamelingsacties bij supermarkten, giften en donaties. In Schappelijk zijn ook producten te vinden, welke nooit of zelden in het voedselpakket zitten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vlees, zuivel, hartig broodbeleg en producten voor de persoonlijke verzorging. Deze (verse) producten worden ingekocht met de middelen die beschikbaar zijn gesteld door donaties van particulieren of bedrijven. Er wordt -zoveel mogelijk- vraaggericht gewerkt; de cliënten kunnen aangeven waar behoefte aan is en er wordt naar gestreefd om dit ook zo snel mogelijk in het assortiment van de winkel op te nemen.

Vraaggericht aanbod
De voorraad van de winkel wordt met name bepaald door inzamelingsacties bij supermarkten, giften en donaties. In Schappelijk zijn ook producten te vinden, welke nooit of zelden in het voedselpakket zitten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vlees, zuivel, hartig broodbeleg en producten voor de persoonlijke verzorging. Deze (verse) producten worden ingekocht met de middelen die beschikbaar zijn gesteld door donaties van particulieren of bedrijven. Er wordt -zoveel mogelijk- vraaggericht gewerkt; de cliënten kunnen aangeven waar behoefte aan is en er wordt naar gestreefd om dit ook zo snel mogelijk in het assortiment van de winkel op te nemen.

Schappelijk is drie keer per week geopend en heeft nu ca. 150 cliënten.

Wilt u helpen? Word partner van Schappelijk!
De grootste uitdagingen voor Schappelijk zijn het gevuld houden van de winkel en het kunnen blijven aanbieden van een vraaggericht aanbod. Daarom zijn wij op zoek naar een goede samenwerking met partners en steun van particulieren! Enkele ideeën:

  • Doneer (lang)houdbare producten. Wij helpen u graag met een boodschappenlijstje;
  • Meld u aan als vrijwilliger;
  • Organiseer met uw bedrijf een sponsoractiviteit of een teamuitje voor de inzameling van producten;
  • Bied ons uw netwerk en/of uw creatieve ideeën voor Schappelijk;
  • Steun ons financieel, door een donatie over te maken op rekeningnummer NL36INGB0002510023.

Meer informatie vindt u op www.schappelijk-scheveningen.nl. Ook kunt u contact opnemen met Edith Nuss, Relatiemanager Schappelijk, via (070) 416 20 20 of edith.nuss@welzijnscheveningen.nl.


Wilt u helpen?


Word vrijwilliger:

Doneer een product of bedrag:

Nieuws

Welzijn Scheveningen - Prins Mauritslaan 82 - 2582 LV Den Haag - (070) 416 20 20 - info@welzijnscheveningen.nl