Hulp bij Mantelzorg

Zorgt u voor iemand die hulpbehoevend, chronisch ziek, gehandicapt of dementerend is? Dan bent u een mantelzorger. De taken van een mantelzorger kunnen soms zwaar zijn. Dat geeft het risico overbelast te raken.

Om mantelzorgers te ondersteunen en overbelasting te voorkomen, bestaan er vele vormen van informatie en advies, (praktische) hulp, lotgenotencontact en respijtzorg. Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Daardoor kan de mantelzorger de zorg beter volhouden, waardoor degene die de zorg nodig heeft vaak langer thuis kan blijven wonen.

‘Hulp bij Mantelzorg’ van Welzijn Scheveningen is een dienst van betrokken vrijwilligers die graag ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Een vrijwilliger kan een aantal uur per week enkele taken van u overnemen, zodat u even tijd voor uzelf heeft. Dat kan bijvoorbeeld door het bieden van aandacht, gezelschap, samen een spelletje doen of een wandeling maken met degene voor wie u zorgt. Een vrijwilliger heeft geen verplegende taken.

Een ouderenadviseur van Welzijn Scheveningen komt, wanneer u zich aanmeldt, eerst vrijblijvend op huisbezoek om uw situatie en wensen te bespreken. Indien wenselijk kunnen dan ook de mogelijkheden voor ondersteuning bij verpleging met u worden besproken.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze dienst.

Voor meer informatie of uw aanmelding kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met de ouderenadviseurs van Welzijn Scheveningen via (070) 416 20 20 of sociaalwerk@welzijnscheveningen.nl.


Wilt u helpen?


Word vrijwilliger:

Doneer een product of bedrag:

Nieuws

Welzijn Scheveningen - Prins Mauritslaan 82 - 2582 LV Den Haag - (070) 416 20 20 - info@welzijnscheveningen.nl