Uitdeelpunt Voedselbank Scheveningen

Het Uitdeelpunt Scheveningen van de Voedselbank Haaglanden is gevestigd in de Mallemok. Elke donderdag tussen 14.30 en 16.00 uur kunnen klanten van de Voedselbank Haaglanden Uitdeelpunt Scheveningen in de Mallemok een pakket ophalen.

Door het uitreiken van voedsel dat door derden beschikbaar wordt gesteld, worden mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven direct geholpen. Tevens wordt hiermee verspilling van voedsel tegengegaan. 

De Voedselbank Haaglanden Uitdeelpunt Scheveningen werkt nauw samen met de sociale winkel Schappelijk en de Fietskeet van Welzijn Scheveningen.

Wanneer u hulp van de Voedselbank wenst aan te vragen, dan kunt u een afspraak maken met een maatschappelijk werker. Deze zal met u in gesprek gaan om te beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt. Wanneer u al ondersteuning en/of begeleiding van een hulpverlenende instantie ontvangt, dan kunt u de aanvraag via hen laten verlopen. Bij een eerste aanvraag voor de Voedselbank komt u tevens in aanmerking voor hulpverlening, zodat u samen met een maatschappelijk werker kunt kijken naar uw financiële situatie en/of andere vragen.
Voor meer informatie of uw aanmelding kunt u op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 09.00 uur en 13.00 uur contact opnemen met de maatschappelijk werkers van Welzijn Scheveningen via (070) 416 20 20 of sociaalwerk@welzijnscheveningen.nl.


Wilt u helpen?


Word vrijwilliger:

Doneer een product of bedrag:

Nieuws

Welzijn Scheveningen - Prins Mauritslaan 82 - 2582 LV Den Haag - (070) 416 20 20 - info@welzijnscheveningen.nl