Het Kalhuis

Onze wijkcentra zijn weer open en inmiddels zijn de meeste activiteiten weer van start gegaan, soms nog wel in aangepaste vorm. Voor meer informatie kunt u terecht bij de locatiemanagers. Het Kalhuis is een levendig wijk- en dienstencentrum in Scheveningen-Dorp, dé ontmoetingsplek voor wijkbewoners. Het Kalhuis beschikt over een mooie ontmoetingsruimte, waar u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur van harte welkom bent om wat te drinken of te eten. De vrijwillige gastvrouwen en –heren heten u er graag van harte welkom. Onder het genot van een kopje koffie of thee worden de laatste (dorps-)nieuwtjes besproken. Er is gratis WiFi.
Voor en door wijkbewoners wordt op betrokken en enthousiaste wijze een gevarieerd activiteitenaanbod  aangeboden dat onmisbaar is voor deze mooie wijk. Naast dit grote en krachtige activiteitenaanbod, waar ook u natuurlijk aan mee kunt doen, wordt de mogelijkheid geboden tot participatie en het bewerkstelligen van diverse burgerinitiatieven.
In het Kalhuis is ook één van de twee Servicepunten XL van stadsdeel Scheveningen gevestigd. Hier kunnen inwoners terecht voor hulp, ondersteuning, informatie en advies bij vragen over werk, zorg en welzijn.

Per week bezoeken ruim 1200 bewoners het Kalhuis. Loop eens binnen en leer uw buurtgenoten kennen!

Adres & contactgegevens
Wijk- en dienstencentrum Het Kalhuis
Badhuisstraat 177
2584 HH  Den Haag
Tel: (070) 306 99 00
E-mailadres: kalhuis@welzijnscheveningen.nl

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en op variërende tijden in de avonduren.


Activiteiten Kalhuis
Er vindt een grote diversiteit aan activiteiten plaats in het Kalhuis. U bent van harte welkom! Klik hier voor een overzicht van alle actuele activiteiten in het Kalhuis. Ook kunt u in het zoekscherm links gericht zoeken naar een activiteit van uw keuze.


Servicepunt XL Kalhuis
Als u hulp nodig heeft op het gebied van werk, zorg of welzijn, dan wijst www.denhaag.nl/servicepuntsociaal u de weg. Komt u er via de website niet uit? Dan bent u op maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 13.00 uur van harte welkom bij het Servicepunt XL in het Kalhuis, Badhuisstraat 177, 2584 HH Den Haag. Ook in wijk- en dienstencentrum Het Trefpunt, gelegen aan de Tesselsestraat 71, 2583 JH Den Haag bevindt zich een Servicepunt XL. Deze is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Er staat daar iemand voor u klaar om u te helpen bij het vinden van de juiste informatie, hulp of ondersteuning. U kunt hier bijvoorbeeld terecht voor hulp bij het invullen van digitale (gemeentelijke) aanvraagformulieren, hulp bij administratie en financiën of hulp bij het vinden van zorg, ondersteuningsmogelijkheden en voorzieningen. Zo nodig kan er een afspraak voor u worden gemaakt met een cliëntondersteuner, maatschappelijk werker of ouderenadviseur.

Bent u niet in staat om een Servicepunt XL te bezoeken, belt u dan om een afspraak te maken voor een huisbezoek via (070) 416 20 20.

Klik hier voor de folder van de Servicepunten XL.


Voedselbank Haaglanden Uitdeelpunt Voedselbank
Het Uitdeelpunt Scheveningen van de Voedselbank Haaglanden is gevestigd in het Kalhuis.  Elke donderdag tussen 15.00 en 17.00 uur kunnen klanten van de Voedselbank Haaglanden Uitdeelpunt Scheveningen in het Kalhuis een pakket ophalen.

Door het uitreiken van voedsel dat door derden beschikbaar wordt gesteld, worden mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven direct geholpen. Tevens wordt hiermee verspilling van voedsel tegengegaan. 

De Voedselbank Haaglanden Uitdeelpunt Scheveningen werkt nauw samen met de sociale winkel Schappelijk en de Fietskeet van Welzijn Scheveningen.

Wanneer u hulp van de Voedselbank wenst aan te vragen, dan kunt u een afspraak maken met een maatschappelijk werker. Deze zal met u in gesprek gaan om te beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt. Wanneer u al ondersteuning en/of begeleiding van een hulpverlenende instantie ontvangt, dan kunt u de aanvraag via hen laten verlopen. Bij een eerste aanvraag voor de Voedselbank komt u tevens in aanmerking voor hulpverlening, zodat u samen met een maatschappelijk werker kunt kijken naar uw financiële situatie en/of andere vragen.
Voor meer informatie of uw aanmelding kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met de maatschappelijk werkers  van Welzijn Scheveningen via (070) 416 20 20 of sociaalwerk@welzijnscheveningen.nl.

Het Winkeltje
Voor een wel heel klein prijsje kunt u in het Kalhuis terecht bij snuffelhoek ‘het Winkeltje’. De tweedehands spulletjes en kleding, gebracht door en voor wijkbewoners, zijn er om te kopen of soms om weg te geven. Wij vinden verspilling zonde en veel spullen kunnen best een tweede (of derde) leven gebruiken. Met de bescheiden opbrengst worden in en rond het Kalhuis weer leuke dingen gedaan voor en met de vrijwilligers en de wijkbewoners.

‘t Graaikistje
‘t Graaikistje is een tweedehandskinderkleding winkeltje waar u  artikelen zowel kunt kopen als zelf kunt inbrengen. Het gaat om kleding voor 0- tot 12-jarigen en baby- en peuterschoentjes en -laarsjes. U bent er elke woensdag van 10.00 – 14.00 uur van harte welkom.

Ruimte gebruiken & buurtinitiatieven
Het Kalhuis ondersteunt haar buurtbewoners. Zelf initiatief nemen levert veel op. Het brengt mensen dichter bij elkaar en zorgt voor betrokkenheid bij de wijk. In het Kalhuis zijn diverse ruimten beschikbaar voor bijvoorbeeld cursussen, workshop, trainingen, vergaderingen en bijeenkomsten. Zo heeft het Kalhuis een spreekkamer, een vergaderruimte, een crearuimte, een beweegruimte en een ontmoetingsruimte. Voor buurtbewoners stellen wij onze ruimtes gratis of voor een gering bedrag beschikbaar om zelf éénmalige of doorlopende activiteiten op te zetten en/of cursussen te organiseren.

Ook kunnen wij u ondersteunen bij het aanvragen van subsidies hiervoor.
Het is soms mogelijk om het Kalhuis zorg te laten dragen voor het eten en drinken tijdens uw gebruik van de ruimtes.

Voor meer informatie kunt u op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag contact opnemen met de locatiemanager, Marike Vermeulen, via (070) 306 99 00.

Vrijwilligerswerk Kalhuis
Bij het Kalhuis zijn wel 80 zeer betrokken vrijwilligers actief. Zij worden met veel enthousiasme begeleid door de locatiemanager en haar assistent. De vrijwilligersfuncties variëren van receptionist en assistent kok tot coördinator maaltijdproject en tuinvrijwilliger.

Lijkt het u wat het team van het Kalhuis te komen versterken? Er zijn tal van mogelijkheden! Neemt u op maandag, woensdag, donderdag of vrijdag contact op met de locatiemanager, Marike Vermeulen, via (070) 306 99 00.

Alvast de actuele vacatures in het Kalhuis bekijken? Klik hier.

De Buurtkamer
De Buurtkamer is gesitueerd aan de Doornstraat 415, 2584 AP Den Haag.

Een buurtkamer is de "huiskamer" van de buurt. Het is een plek om elkaar te ontmoeten, om te praten en om samen iets te ondernemen. Goed contact tussen de buren is waardevol, want het wonen is een stuk aangenamer als buren elkaar kennen. Bewoners uit de directe omgeving runnen vrijwilliger de buurtkamer. Zij organiseren diverse activiteiten voor buurtbewoners, zoals een spelletjesmiddag, bingo en een rommelmarkt.

Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor een gezellig praatje, een kopje koffie of het lezen van de krant; u bent van harte welkom in onze ontmoetingsruimte.

Voor meer informatie kunt u op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag contact opnemen met de locatiemanager, Marike Vermeulen, via (070) 306 99 00 of marike.vermeulen@welzijnscheveningen.nl. Ook kunt u contact opnemen met Hanneke Oortgiesen via hanneke.oortgiesen@welzijnscheveningen.nl of u kunt een e-mail sturen naar buurtkamer@welzijnscheveningen.nl.


Wilt u helpen?


Word vrijwilliger:

Doneer een product of bedrag:

Nieuws

Welzijn Scheveningen - Prins Mauritslaan 82 - 2582 LV Den Haag - (070) 416 20 20 - info@welzijnscheveningen.nl