De Klussendienst

Wat is de Klussendienst?
De Klussendienst is een dienst van behulpzame vrijwilligers van Welzijn Scheveningen, die graag kleine klusjes doen in en om de woning. De klusvrijwilligers kunnen u bijvoorbeeld helpen bij het ophangen van een lamp, een schilderij en een gordijnrails of bij een klein timmer-, sjouw-,
of tuinklusje. In overleg met u wordt de klus, de omvang en de duur bepaald. De klus mag maximaal 2 uur duren.

Voor wie is de Klussendienst bestemd?
De Klussendienst is bestemd voor senioren uit stadsdeel Scheveningen die om gezondheids- of mobiliteitsredenen zelf niet in staat zijn kleine klusjes in en om het huis uit te voeren en die ook geen beroep kunnen doen op familie, buren en kennissen.

Wat zijn de tarieven?
Per klus geldt een eigen bijdrage van € 4,- die is bedoeld als vergoeding voor reiskosten en/of kleine materialen. Overige materialen die een vrijwilliger na overleg met u aanschaft voor de klus, kunnen middels een bon bij u gedeclareerd worden. U betaalt deze rechtstreeks aan de vrijwilliger.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Voor nadere informatie, om u aan te melden als lid of voor het maken van een afspraak kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur contact opnemen met de Dienstencentrale via (070) 219 82 10 of dienstencentrale@welzijnscheveningen.nl.

Bij de aanmelding worden uw gegevens en uw klusvraag genoteerd. De medewerker zal u vragen naar de reden waarom u gebruik wilt maken van de Klussendienst en u informeren over de verdere gang van zaken. In overleg met u wordt afgesproken of er gebruik wordt gemaakt van uw gereedschap of van het gereedschap van de vrijwilliger.

Vrijwilligerswerk
Wilt u zelf uw buurtgenoten ondersteunen als vrijwilliger bij Welzijn Scheveningen? Neem contact op met het Vrijwilligerspunt Scheveningen via (070) 416 20 20 of info@vrijwilligerspuntscheveningen.nl. Alle vacatures vindt u op www.vrijwilligerspuntscheveningen.nl.


Wilt u helpen?


Word vrijwilliger:

Doneer een product of bedrag:

Nieuws

Welzijn Scheveningen - Prins Mauritslaan 82 - 2582 LV Den Haag - (070) 416 20 20 - info@welzijnscheveningen.nl