Vrijwilligerspunt Scheveningen

Het Vrijwilligerspunt Scheveningen biedt binnen stadsdeel Scheveningen praktische, vraaggerichte ondersteuning aan zowel bewoners die vrijwilligerswerk willen doen, als aan maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers samenwerken.

Het Vrijwilligerspunt Scheveningen richt zich daarbij op de volgende hoofdtaken:

  • Werving, Bemiddeling & Begeleiding
  • Informatie, Advies & Organisatieondersteuning
  • Deskundigheidsbevordering
  • Promotie

U vindt uitgebreide informatieover het Vrijwilligerspunt en de vrijwilligersfuncties in stadsdeel Scheveningen op www.vrijwilligerspuntscheveningen.nl

Kom vrijblijvend kennismaken!

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via (070) 416 20 20 of info@vrijwilligerspuntscheveningen.nl.


Wilt u helpen?


Word vrijwilliger:

Doneer een product of bedrag:

Nieuws

Welzijn Scheveningen - Prins Mauritslaan 82 - 2582 LV Den Haag - (070) 416 20 20 - info@welzijnscheveningen.nl