Welzijn Scheveningen is er voor alle inwoners van stadsdeel Scheveningen. Zij stimuleert en ondersteunt bewoners om zich actief in te zetten voor hun wijk en hun buurtgenoten. Dankzij de inzet van vrijwilligers worden in en om haar vier wijk- en dienstencentra aantrekkelijke activiteiten aangeboden. Daarnaast geeft zij, vanuit het jongerenwerk, het maatschappelijk werk en het ouderenwerk, inwoners die dat nodig hebben een steuntje in de rug zodat ze het verder weer zelf redden. Ook het Vrijwilligerspunt Scheveningen is onderdeel van Welzijn Scheveningen.

Het motto ‘elkaar kennen, elkaar helpen’ wordt met grote betrokkenheid uitgedragen door circa 500 vrijwilligers, onder de verantwoordelijkheid van circa 50 beroepskrachten van Welzijn Scheveningen.


Wilt u helpen?


Word vrijwilliger:

Doneer een product of bedrag:

Nieuws

Welzijn Scheveningen - Prins Mauritslaan 82 - 2582 LV Den Haag - (070) 416 20 20 - info@welzijnscheveningen.nl