Motto

Welzijn Scheveningen vindt het belangrijk om bij te dragen aan de kwaliteit en vitaliteit van het woon- en leefklimaat binnen het stadsdeel Scheveningen en om daarbij, in wisselwerking met en verantwoording aan bewoners en hun organisaties, te investeren in een organisatie die hulp biedt, ondersteunt, stimuleert en faciliteert. Graag willen we de inwoners die dat nodig hebben een steuntje in de rug geven, zodat ze het verder weer zelf redden onder ons motto 'elkaar kennen, elkaar helpen'.

Soms gaat het om eenzaamheid en soms gaat het om zelfredzaamheid. Soms gaat het om ontmoeting en soms gaat het om hulp. 

Naast de hulp, het advies en de begeleiding die de gediplomeerde beroepskrachten van Welzijn Scheveningen de inwoners bieden, zijn ter ondersteuning diverse diensten van vrijwilligers opgezet. 

Welzijn Scheveningen staat voor haar bemiddelende rol om te zorgen dat het steuntje in de rug er is. Dat kan alleen in een gemeenschap waar mensen zorg hebben voor elkaar, waar mensen elkaar kennen en elkaar helpen.

 

 


Wilt u helpen?


Word vrijwilliger:

Doneer een product of bedrag:

Nieuws

Welzijn Scheveningen - Prins Mauritslaan 82 - 2582 LV Den Haag - (070) 416 20 20 - info@welzijnscheveningen.nl