Welkom bij Welzijn Scheveningen

Welzijn Scheveningen is een brede welzijnsorganisatie die op meerdere maatschappelijke terreinen actief is. Welzijn Scheveningen biedt daar waar nodig ondersteuning aan kwetsbare bewoners met het doel hen volwaardig te laten participeren in de samenleving. Een aanbod van hulp- en dienstverlening wordt hiertoe vanuit het kinder- en jongerenwerk, het algemeen maatschappelijk werk en het ouderenwerk ingezet. Welzijn Scheveningen stimuleert daarnaast bewoners om zich actief in te zetten voor hun buurt/wijk en voor hun medebewoners. Dit gebeurt enerzijds door de uitvoering van het opbouwwerk in de verschillende wijken en anderzijds op de wijk- en dienstencentra, waar samen met vrijwilligers activiteiten voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen worden uitgevoerd. Vanuit het Vrijwilligerspunt Scheveningen worden voorts vrijwilligers geworven en toe geleid naar andere maatschappelijke organisaties in het stadsdeel.

Klik hier voor een overzicht van onze accommodaties.

Actueel

In verband met verschillende berichten in de media laat Welzijn Scheveningen nogmaals weten dat de Mallemok aan de Westduinweg niet zal sluiten. Vanaf 9 juli a.s. zullen een aantal activiteiten in verband met de zomervakantie stoppen. Het Jongerenwerk zal verder in de vakantieperiode vanuit het Trefpunt en Kommunika worden uitgevoerd.

Statushouders

Welzijn Scheveningen ondersteunt momenteel de vluchtelingen met een verblijfsvergunning (Statushouders), die in 2016 zullen worden opgevangen op de Scheveningseweg 90. Het Vrijwilligerspunt Scheveningen verzamelt daartoe voor Welzijn Scheveningen alle aanmeldingen van: Vrijwilligers die vluchtelingen met een verblijfsvergunning, die worden opgevangen op de Scheveningseweg 90, direct of indirect willen steunen.

Op dit moment wordt, in nauw overleg met de gemeente en andere betrokken partijen, in kaart gebracht welke ondersteuning er nodig is. Zodra dit bekend is, zal het Vrijwilligerspunt Scheveningen alle mensen die zich hebben aangemeld op de hoogte brengen van de verschillende taken die er liggen. De vrijwilliger kan vervolgens zelf aangeven bij welke taak hij of zij zou willen ondersteunen en wordt door het Vrijwilligerspunt Scheveningen in contact gebracht met de organisatie die dit onder haar verantwoordelijkheid heeft.

Wilt u graag helpen?

Indien u interesse hebt om  wat voor deze vluchtelingen te doen  wordt u  vriendelijk verzocht het Vrijwilligerspunt Scheveningen de volgende informatie te mailen:

1. Uw interesse in het steunen van deze vluchtelingen

2. Uw naam, adres en telefoonnummer

3. Uw e-mailadres (indien beschikbaar)

U kunt dit mailen naar: vrijwilligerspunt@welzijnscheveningen.nl

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Petra Frankfort & Lindsey Grootveld

Adviseurs Vrijwilligerswerk & Participatie
Badhuisstraat 177
2584 HH Den Haag
070 - 416 20 20

vrijwilligerspunt@welzijnscheveningen.nl

Het Vrijwilligerspunt Scheveningen is op maandag, dinsdag en woensdag de gehele dag geopend en op donderdag van 09.00 tot 12.00 uur; uitzonderingen daargelaten in vakantieperiodes.