ER WORDT MOMENTEEL GEBOUWD AAN EEN GEHEEL NIEUWE WEBSITE VOOR WELZIJN SCHEVENINGEN.
DE HUIDIGE WEBSITE IS DAARDOOR TIJDELIJK MINDER UP-TO-DATE.
U KUNT ONS BEREIKEN VIA (070) 416 20 20 EN INFO@WELZIJNSCHEVENINGEN.NL

Welkom bij Welzijn Scheveningen

Welzijn Scheveningen is een brede welzijnsorganisatie die op meerdere maatschappelijke terreinen actief is. Welzijn Scheveningen biedt daar waar nodig ondersteuning aan kwetsbare bewoners met het doel hen volwaardig te laten participeren in de samenleving. Een aanbod van hulp- en dienstverlening wordt hiertoe vanuit het kinder- en jongerenwerk, het algemeen maatschappelijk werk en het ouderenwerk ingezet. Welzijn Scheveningen stimuleert daarnaast bewoners om zich actief in te zetten voor hun buurt/wijk en voor hun medebewoners. Dit gebeurt enerzijds door de uitvoering van het opbouwwerk in de verschillende wijken en anderzijds op de wijk- en dienstencentra, waar samen met vrijwilligers activiteiten voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen worden uitgevoerd. Vanuit het Vrijwilligerspunt Scheveningen worden voorts vrijwilligers geworven en toe geleid naar andere maatschappelijke organisaties in het stadsdeel.

Klik hier voor een overzicht van onze accommodaties.

Actueel

Nieuw programma Alzheimer café
Het nieuwe programma voor het Alzheimer Café Scheveningen is uit. Klik hier voor meer informatie.

Nieuwe uitgave 2017 van de Seniorengids
Welzijn Scheveningen heeft een nieuwe Seniorengids uitgebracht, waarin informatie en advies staat over wonen, financiën, vervoer, vrije tijd, ondersteuning en zorg. Klik hier voor meer informatie en om de gids te downloaden

Scheveningers doneren 340 kratten met producten voor de voedselbank Uitdeelpunt Scheveningen.
Klik hier om het volledige artikel te lezen.