ANBI & Keurmerk Goed Geregeld

Welzijn Scheveningen is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Meer informatie hierover volgt.

Daarnaast beschikt Welzijn Scheveningen al vele jaren over het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. Dit is een landelijk keurmerk dat wordt toegekend aan maatschappelijke organisaties  die het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd. Vrijwilligers weten dat ze binnen die organisaties  kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten.


Wilt u helpen?


Word vrijwilliger:

Doneer een product of bedrag:

Nieuws

Welzijn Scheveningen - Prins Mauritslaan 82 - 2582 LV Den Haag - (070) 416 20 20 - info@welzijnscheveningen.nl